Obiščite nas tudi tu:

Stop Vivisection v Bruslju dosegla pomemben konsenz

Stop Vivisection v Bruslju dosegla pomemben konsenz

Izredno uspešna evropska državljanska pobuda »STOP VIVISECTION« je 11. maja 2015 dosegla pomemben mejnik, ko je bila v Evropskem parlamentu v Bruslju na sporedu javna razprava, ki so jo v živo lahko spremljali tudi obiskovalci v Evropskem parlamentu ter gledalci na spletu. Javne razprave v Parlamentu se je udeležila tudi predstavnica Veganske iniciative.

11242562_799263430169101_3230574431174944538_nNa prvem sestanku, ki se je odvijal v prostorih Evropske komisije za zaprtimi vrati, so Evropsko komisijo med drugimi zastopali podpredsednik Jyrki Katainen, generalni direktor generalnega direktorata za okolje Karl Falkenberg ter drugi, ki so vsi izrazili strinjanje s cilji pobude STOP VIVISECTION (ukinitev poskusov na živalih). Pobudo so zastopali prof. Gianni Tamino, dr. André Ménache, dr. Fabrizia Pratesi, Vanna Brocca, Adriano Varrica in Flavien Deltort. Kljub nekaterim razlikam v mnenju o datumu ukinitve vseh poskusov na živalih, je bilo na tem zgodovinskem sestanku med organizatorji pobude ter najvišjimi odločevalci v Evropski uniji čutiti pozitivno in optimistično vzdušje.

Organizatorji STOP VIVISECTION so predlagali prehodno fazo 5 let, ki bi se končala s popolno ukinitvijo vseh poskusov na živalih (na področju biomedicinskih raziskav). V tem času bi bila uporaba vseh alternativnih metod, ki so že na voljo, obvezna, opravljeni bi bili tudi vsi validacijski postopki, prav tako pa popravki validacijskih postopkov, ki naj temeljijo na primerjavah s podatki, pridobljenimi na človeški vrsti (in ne na primerjavah z živalskim modelom, ki nikoli ni bil validiran!!).

Komisija se je zahvalila vsem, ki so zaslužni za to, da je STOP VIVISECTION ena od treh do sedaj uspešnih pobud, ter izrazila željo, da bi se ta instrument demokracije uporabljal bolj pogosto.

Istega dne popoldne je v Evropskem parlamentu sledila javna razprava, ki se je je udeležilo več sto ljudi. Razpravo so organizirali štirje parlamentarni odbori: AGRI (kmetijstvo in razvoj podeželja), ENVI (okolje, javno zdravje in varnost hrane), PETI (peticije) in ITRE (industrija, raziskave in energetika).

Bruselj 6Po uvodnih pozdravih predsednikov odborov AGRI in ENVI ter nagovoru podpredsednika Evropske komisije ter generalnega direktorja generalnega direktorata za okolje so spregovorili predstavniki znanstvenega odbora STOP VIVISECTION: prof. Gianni Tamino, dr. Claude Reiss in dr. André Ménache. Vsi trije so predstavili razsežnosti pobude in razloge za izredno razširjeno nasprotovanje poskusom na živalih v znanosti.

Sledila je razprava z naslovom “Perspektive obstoječe zakonodaje, vrednost živalskega modela za napovedovanje odziva pri človeku ter alternativne metode.” Razprava se je odvila v treh delih, od katerih je vsakega otvoril eden od treh strokovnjakov s področja poskusov na živalih (ki jih je izbral odbor AGRI): dr. Ray Greek (predsednik ameriške organizacije Americans For Medical Advancement), dr. Francoise Barré-Sinoussi (European Federation of Pharmaceutical Industries), in Emily McIvor (Humane Society International).

Bruselj 9Dr. Ray Greek in Emily McIvor sta izrecno podprla STOP VIVISECTION. Dr. Greek je predstavil tudi podrobno razlago znanstvenih razlogov za pobudo. Dr. Françoise Barré-Sinoussi je, nanašajoč se na svoje življenjsko delo, zavrnila predlog ukinitve vivisekcije. V vsakem delu so mnogi poslanci (edini v publiki, ki so smeli govoriti) izrazili svoje poglede ali govornikom postavili vprašanja. Številke so zgovorne in kažejo na precejšen uspeh STOP VIVISECTION v Parlamentu: od 29 govorcev se jih je 16 izreklo v prid pobudi, 10 proti, 3 pa so ostali nevtralni.

 11225607_10152884218823061_1914778452_nDolgo razpravo, ki je trajala od 15. do 18.30 ure, je zaključil prof. Gianni Tamino s prošnjo Komisiji, naj zavrne očitna protislovja, ki jih vsebuje Direktiva 2010/63. Poudaril je, da v današnji družbi obstaja zavedanje o tem, da nas obramba znanosti, zavzemanje za pravico človeštva do zdravja in čistega okolja ter boj za pravice živali vodijo v isto smer – k ukinitvi poskusov na živalih. Izrazil je tudi zahtevo, naj se trditev, da so poskusi na živalih še vedno potrebni za zaščito človeškega zdravja, izbriše iz Direktive 2010/63 ter iz celotne zakonodaje Evropske unije.

Končna ocena uspešnosti pobude STOP VIVISECTION bo možna najkasneje v začetku junija, ko bo znan uradni odgovor Evropske komisije.

V tem trenutku, 11. maja 2015, pa lahko zagovorniki STOP VIVISECTION z veseljem rečemo, da se pozitivna sprememba dogaja in da z veliko mero upanja pričakujemo, da bo Komisija junija letos odgovorila na zahteve pobudnikov na zadovoljiv način.

Za živali. Za ljudi. Za planet.