Obiščite nas tudi tu:

Cilji veganstva

Cilj veganstva

Veganstvo je več kot le sredstvo do končnega cilja. Je cilj sam po sebi, cilj spoštovanja življenja in pravic vseh bitij.

Veganstvo je cilj že sam po sebi. Svojega končnega cilja niti nima, saj ni le veljavni recept do trenutka, ko se konča vse mučenje in izkoriščanje živali. Osvoboditev živali, ki sledi veganstvu, je razlog in motivacija za odločitev za veganstvo. Živeti in razmišljati vegansko je začetek nenasilnega in neizkoriščevalskega življenja. Veganstvo je samo miselnost in način življenja, ki ceni in spoštuje vse oblike življenja, ter si prizadeva za uveljavitev takega življenja.

Z veganstvom se trudimo ne le prekiniti nasilje nad živalmi, temveč tudi začetek opuščanja nasilja in izkoriščanja najšibkejših členov naše družbe. Trudimo se, da bi se prepoznal enak mehanizem izkoriščanja, ki je skupen vsemu zemeljskemu življenju. Slednje je polno izkoriščevalskega dela, suženjstva, trgovanja z ljudmi… Odpovedati se premoči nad tistimi, ki jih je današnji sistem postavil med šibkejše, je dejanje, ki je za veganstvo bistveno. To dejanje se ne ustavi pri živalih, temveč pri vseh vsakodnevnih dejanjih – od osebnih odnosov do nakupa živil.

Izkoriščanje živali in ljudi se srečuje v izkoriščanju okolja. Uničevanje okolja, zastrupljanje vode, kraja zemlje, onesnaženje zraka, sekanje gozdov, masovna živinoreja in zadolževanje kmetov, so dogajanja, kjer so prizadeti tako ljudje kot živali. Trajnostno uporaba naravnih dobrin in prostora se mora razumeti z vidika pravic živali in ljudi. Razumevanje in upoštevanje tega je bistveno za reševanje sporov v človeški družbi.

Za živali. Za ljudi. Za planet.