Obiščite nas tudi tu:

zgodovina veganstva

Posamezniki, ki so se odločili za življenje brez izdelkov živalskega izvora, so obstajali že mnogo pred vpeljavo izraza vegan, katerega je leta 1944 skoval Donald Watson. Hkrati je bilo v Združenem Kraljestvu ustanovljeno prvo vegansko društvo (Vegan Society), kateremu je kmalu sledilo še društvo v ZDA.

Watson se je za besedo vegan, ki je sestavljena iz začetka in konca besede vegetarian (angl. vegetarijanec, iz lat. vegetus živ(ahen), čil, krepak, zdrav),1)Izraz vegetarijanstvo je bil definiran leta 1847 v Veliki Britaniji, da bi opisal ljudi, ki ne jedo mesa in rib. Pred tem se je uporabljal izraz Pitagorejci. odločil zato, ker se “veganstvo prične z vegetarijanstvom in ga privede do logičnega zaključka”.

Čeprav je sprva ta beseda označevala le vegetarijanca, ki ne uživa mleka in jajc, je Vegan Society leta 1951 uvedlo strožjo in natančnejšo definicijo: veganstvo je doktrina, po kateri človek živi brez izkoriščanja živali.2) Cros, L., 1951. Veganism Defined. The Vegetarian World Forum, 1(5), pp.6-7. Dostopno na: http://www.ivu.org/history/world-forum/1951vegan.html [7.10.2011]  Londonski Vegan Society (link http://www.vegansociety.com ) je še danes med vodilnimi svetovnimi veganskimi organizacijami in promovira veganstvo kot način življenja, ki izključuje, kolikor je le mogoče in praktično, uporabo živali za hrano, oblačila in kakršenkoli drugi namen.

Leta 2005, ko je Donald Watson umrl v 96. letu starosti, se je za vegane (natančneje, da vsaj v zadnjih dveh letih niso na kakršenkoli način uporabljali živali) v Veliki Britaniji izreklo 250,000 ljudi, v ZDA pa 2 milijona.3) Suddath, C., 2008. A brief history of veganism. Time: Health, [online] 30.10.2008. Dostopno na: http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1854996,00.html [7.10.2011].

Zgodovino veganstva od začetka 20. stoletja naprej je Erik Marcus podrobno zapisal v svoji knjigi A Vegan History: 1944-2010 4) Marcus, E., 2011. A Vegan History: 1944-2010. El. izdaja za Kindle v samozaložbi. Dostopno na: http://www.amazon.com/kindle/dp/B004NNV8FG [7.10.2011]. Medtem, ko so se na zahodu vegani pred letom 1944 opisali kot strogi ali pravi vegetarijanci (in še pred tem Pitagorejci), pa na vzhodu že tisočletja cvetijo kulture, ki živijo brez izkoriščanja živali. Ena takih je jainizem, indijska religija, ki uči nenasilje do vseh živih bitij. Danes jainiste najdemo po vsem svetu: izven Indije so večje skupnosti nastale predvsem v Severni Ameriki, Evropi, na daljnem vzhodu in v Avstraliji. (Dundas, 2002, str. 271)5) Dundas, P., 2002. The Jains. RoutledgeTemeljno načelo jainizma je Ahimsa oziroma neškodovanje vsem živim bitjem. To zajema namerno in nenamerno škodovanje, ki vključuje mnogo več kot le uboj.

Dananes se ljudje, ki se odločijo zgolj za prehrano brez živil živalskega izvora, pogosto označijo za vegane, čeprav definicija veganstva nedvomno poudarja, da je to moralno stališče, ki nasprotuje vsakršni uporabi in izkoriščanju živali (na primer za oblačila in obutev, kozmetične izdelke, razna testiranja, v cirkusih itd.) Zato včasih zasledimo izraz etični vegan, ki poudarja razliko med pravim veganstvom ter zgolj načinom prehrane (prehranskim veganstvom).

Leta 1985 je bil v pomladni izdaji Ahimse, glasila ameriškega veganskega društva, objavljen intervju z Dr. Catherine Nimmo, ki pravi: “Če razumemo živali in močno sočustvujemo z njihovim trpljenjem, je postati vegan zelo enostavno in izkaže se, da ima ta odločitev tudi za nas same veliko korist; če pa postanemo vegani zgolj iz zdravstvenih razlogov, pa je ta odločitev prežeta s skrbmi, temelječimi na strahu, nevednosti in predvsem egocentričnim mišljenjem.”

 

Opombe   [ + ]

1. Izraz vegetarijanstvo je bil definiran leta 1847 v Veliki Britaniji, da bi opisal ljudi, ki ne jedo mesa in rib. Pred tem se je uporabljal izraz Pitagorejci.
2. Cros, L., 1951. Veganism Defined. The Vegetarian World Forum, 1(5), pp.6-7. Dostopno na: http://www.ivu.org/history/world-forum/1951vegan.html [7.10.2011]
3. Suddath, C., 2008. A brief history of veganism. Time: Health, [online] 30.10.2008. Dostopno na: http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1854996,00.html [7.10.2011]
4. Marcus, E., 2011. A Vegan History: 1944-2010. El. izdaja za Kindle v samozaložbi. Dostopno na: http://www.amazon.com/kindle/dp/B004NNV8FG [7.10.2011]
5. Dundas, P., 2002. The Jains. Routledge

Za živali. Za ljudi. Za planet.